-
  Kuva Kasvuvyöhykkeet
Lämpösumma
D-arvo
Terveysinfo
Kasvinterveysinfo

Ohjeita
 
2) Taimien hankinta
 
Sopivan kasvupaikan ollessa käytettävissä, on seuraavaksi syytä ryhtyä miettimään
hedelmäpuiden taimien hankintaa.

Ellei aikaisempaa kokemusta hedelmäpuiden kasvatuksesta ole, saattaa olla viisasta aloittaa
omena- tai päärynäpuiden taimista.

Taimien hankinnassa tulee kiinnittää ensiksi huomiota jalontamisessa käytettävien emopuiden sijaintiin.
Hyvin todennäköistä on, että jos emopuut ovat vuosikausia hyvin menestyneet seutukunnalla, joka vastaa suunnilleen oman kasvupaikkanne ilmasto-oloja, myös teidän taimenne saattaa menestyä ja kasvaa aikanaan tuottaviksi hedelmäpuiksi.

Edellinen on tuotu esiin, jo kohdassa 1) kasvupaikka, mutta suotakoon nyt myös tässä yhteydessä tästä mainita. Asia on varsin merkittävä.

Hyvät taimet ovat juuristoiltaan ja rungoiltaan sopusuhtaisia, rakenteeltaan terveitä.
Pienet tyvimutkat eivät ole haitaksi, ne kyllä oikeavat puiden kasvaessa.

Taimia hankkiessanne paras valinta on keskimääräisesti kasvanut taimi. Kiinnittäkää huomiota myös taimen juuristoon. Hyvin voimakkaasti kasvanut taimi taantuu helposti istutettaessa ja saattaa juroa vuosikausia. Hedelmien tuotanto viivästyy. Voimakaskasvuisen puun solukko on myös löyhää ja nestepitosta, joten puu saa helposti talvivaurioita.

Mielestämme hedelmäpuiden taimet pitäisi pyrkiä istuttamaan jo piiskataimina
lopulliselle kasvupaikalleen. Taimi tottuu niihin oloihin ja vuosikasvurytmiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa elinkaartaan. Juuristo pääsee paremmin kehittymään. Edellytykset puun menestymiselle kaikkinensa ovat tällöin suuremmat.

Yhdysvalloissa on viime aikoina saanut ammattiviljelijöiden keskuudessa jalansijaa käytäntö, jossa perusjuuri kasvatetaan kaksi kasvukautta suoraan lopullisella kasvupaikallaan, pellolla. Siihen jalonnetaan sitten haluttu lajike hedelmien tuottamiseksi. Tätä perustellaan nimenomaan juuriston kasvuhäiriöiden välttämisellä ja vuosikasvurytmiin sopeutumisella.

Myymämme taimet ovat pääasiassa yksivuotiaita, ns. piiskataimia. Näitä pystymme tuottamaan varsin kustannustehokkaasti ja hankinta on asiakkaillemme edullisempi, kuin kaksivuotiaiden, ns. latvustaimien.

Piiskataimi lähtee paremmin kasvuun, juuristo ankkuroituu ja kehittyy hyvin jo varhain.
Lopputulos asiakkaallemmekin on tällöin parempi.

Latvustaimet tulee kasvattaa kahdessa ruukussa, niihin tulee valikoida ja muotoilla ensimmäiset vahvaksi kasvavat sivuoksat. Tämä kaikki lisää työn osuutta taimien hinnanmuodostuksessa. Ajan määrän suhteessa tekeviin käsiin ollessa rajallinen tahtoo latvustaimet usein meilläkin jäädä lisäksi hieman muotopuoliksi. Latvustaimiemme tuotantomäärät ovat pieniä.

Yksivuotiaan piiskataimen pituuden tulisi olla n.70-80 cm. Tällöin ensimmäiset sivuoksat muodostuvat sopivalle korkeudelle, juuri ns. myyräsuojauksen yläpuolelle. Latva on yleensä katkaistu.
Katkaisu edistää voimakkaiden sivuoksien kehittymistä oikealle korkeudelle.

Kaksivuotiaalla latvustaimella tulisi olla avarat ensimmäisten sivuoksien kulmat ja ne (3-4) tulisi sijaita tasaisesti rungon eri puolilla ja myös hieman eri korkeudella toisiinsa verrattuna. Hyvin paljon markkinoilla on teräviä oksakulmia omaavia taimia, joiden muotoilu on jätetty tekemättä. Taimen on vain annettu kasvaa.

Mikäli hedelmäpuiden sivuoksat ovat teräväkulmaisia, ne eivät myöhemmin puun varttuessa kestä hedelmäsadon painoa, vaan repeävät. Valitettavasti markkinoilla on näitä taimia hyvin runsaasti.
Samoin myös niitä, joiden alimmat sivuoksat ovat, erityisesti kääpiöperusjuurisilla taimilla, aivan liian korkealla.
Pieneksi jäävässä puussa jää osa rungosta oksattomaksi ja puusta aikanaan saatava hedelmähyöty jää huomattavasti pienemmäksi.

Piiskataimessa oksakulmien muodostaminen jää ostajan tai oikeastaan kasvattajan vastuulle.
Se on tehtävä heti oksien kasvun alettua ohjaamalla oksien kasvu vaakasuoraan vaikkapa pyykkipojalla tms. Tämä toimenpide on tehtävä oikea-aikaisesti, laiminlyönti kostautuu jatkossa varmasti.

Hedelmäpuiden taimia on markkinoilla useanlaisilla perusjuurilla kasvatettuna, karkeasti ne voidaan jakaa kahteen eri luokkaan: kääpiöjuurisiin ja perinteisiin vankkajuurisiin.

Lisäksi, lähinnä ns. kivihedelmäpuiden (luumu-, aprikoosi- ja kirsikkapuut) taimia saattaa olla tarjolla omajuurisena, vailla erillistä perusjuurta.

On aivan yhtä tärkeää selvittää jo ostotilanteessa millaisella juurella taimi on, kuin mikä lajike taimi on. Perusjuuren ominaisuudet vaikuttavat hyvin monella tavalla esim. taimen kasvuun ja ainanaan hedelmien tuottokykyyn.

Kääpiöperusjuurisia saatetaan myydä myös hillittykasvuisina. Kyseessä on kuitenkin yksi ja sama tuote. Kääpiöivän tai hillityn kasvutavan perusjuuriakin on tosin useita eri jalosteita.

Ettei asia kaikkinensa olisi liian yksinkertainen, on nykyisin saatavana myös koko joukko puolikääpiöivän kasvutavan hedelmäpuiden taimia.

Suosittelemme hankkimaan hedelmäpuiden taimet kääpiöjuurisina. Niiden etuna vankkajuurisiin, perinteisesti maassamme kasvaviin hedelmäpuihin ovat kiistatta seuraavat:
a. Puut tuottavat suurempia ja laadukkaampia hedelmiä.
b. Puut tuottavat hedelmiä paljon aikaisemmin, jo 2-3 vuotta istutuksesta.
c. Puut tuottavat käyttämäänsä pinta-alaa kohden hedelmiä noin kaksinkertaisen määrän (kg), tilantarve on vähäisempi.
d. Sadonkorjuu ja hoitotoimet ovat paljon helpompia toteuttaa.

Varjopuolina kääpiöperusjuurisilla puilla mainittakoon:
a. Puut tarvitsevat yleensä tukisalon koko elinkaarensa ajaksi ja tästä muodostuu vähäinen lisäkustannus.
b. Puiden kastelusta, lannoituksesta ja leikkauksesta on huolehdittava täsmällisemmin.

Edut valita kääpiöjuurinen hedelmäpuun taimi ovat merkittävät.
Yleistäen voidaan lisäksi todeta; pieni puu, suuret hedelmät ja suuri puu, pienet hedelmät.

Omenapuiden osalta suosittelemme istutettavaksi B9-perusjuurisia taimia.
Venäläistä B9-perusjuuresta on jo pidemmältä ajalta riittävästi kokemuksia.
Se menestyy meillä varsin hyvin vielä V-kasvuvyöhykkeellä saakka ja on sadontuottokyvyltään, sekä terveydeltään erinomainen.

B9-perusjuuri on saavuttanut hyvin merkittävän aseman ammattiviljelmillä Yhdysvaltojen pohjoisissa osavaltioissa, Kanadassa, Skandinaaviassa ja myös Baltian alueella, sekä Puolassa. Venäjälläkin sitä käytetään varsin laajasti.

Mainittakoon myös, että on olemassa lajikkeita, jotka ovat luontaisesti kääpiö- tai hillittykasvuisia. Jalonnettaessa ne vankkajuuriseen perusjuureen kasvavat ne silti vain noin 2,5-3 metrin korkuisiksi.
Näitä on myös taimistomme taimivalikoimissa.

Omajuurisia taimia emme tuota, sillä käsittääksemme niiden hedelmien tuottokyky ei ole määrällisesti ja laadullisesti riittävä. Hedelmäkoko ei ole riittävä ja sadon määrä tarpeeksi suuri. Pyrkimyksenämmehän on nimenomaan laatuhedelmien tuottaminen, ei puuaineksen. Ammattitarhoilla ei myöskään tietääksemme käytetä omajuurista puuainesta, vaan jalonnustoimenpiteillä perusjuurista ja tuottolajikkeista yhdistettyjä puita.

Perusjuuren tulee olla jalostettu ja kehitetty nimenomaan juureksi.
Lajikeosan tulee olla jalostettu ja kehitetty nimenomaan maanpäälliseksi puun osaksi.
Juuren vaikutus itse hedelmäänkin on huomattava.

Taimien hankinnassa on huomioitava myös ko. hedelmäpuulajikkeiden mahdollinen ristipölytystarve.
Mikäli läheisessä kasvuympäristössä ei ole pölytykseen sopivia muita hedelmäpuita, tuotantoikäisen puun hedelmäsato saattaa jäädä varsin vaatimattomaksi tai jopa kokonaan puuttumaan. Suositeltavaa on hankkia aina useita erilajikkeisia saman hedelmäpuulajin taimia kerrallaan, joiden kukintajakso olisi pääosaltaan samanaikainen.

Markkinoilla on ns. itsepölyttäviä lajikkeita. Huomioitava on, että näidenkin hedelmäsato muodostuu paremmaksi, mikäli kasvi pystyy hyödyntämään muuta soveltuvaa siitepölyä, kuin omaansa eli ristipölyttymään.

Paras hankintakeino on kääntyä suoraan asiantuntevan taimiston puoleen, josta saat vielä halutessasi kaupan päälle monenlaista opastusta.


J.M.K. Pölönen

 
 
 
 
LAJIKETIEDOT
 
-
1. Omenapuu
-
2. Koristeomenapuu
-
3. Päärynäpuu I
-
4. Päärynäpuu II
-
5. Luumupuu I
-
6. Luumupuu II
-
7. Aprikoosipuu
-
8. Persikkapuu
-
9. Pluotipuu
-
10. Kirsikkapuu I
-
11. Kirsikkapuu ja -pensas II
-
12. Makeapihlajapuu
-
13. Pähkinäkasvit
-
14. Pensasmustikka
-
15. Mustaherukka, viherherukka
-
16. Punaherukka, valkoherukka
-
17. Karviaismarja
-
18. Vadelma
-
19. Karhunvadelma
-
20. Teivadelma
-
21. Pensaspuolukka
-
22. Hunajamarja l. Haskap
-
23. Saskatoon
-
24. Aronia
-
TAIMET - HINNAT
 
-
1. Hedelmäpuut ja marjakasvit, sekä perusjuuret - hinnasto
-
2. Metsä- ja koristepuiden, sekä pensaiden taimet - hinnasto/saatavuus
-
3. Toimintamalli ja vastuulauseke
-
OHJEET
 
-
1) Kasvupaikka
-
2) Taimien hankinta
-
3) Taimien istuttaminen
-
4) Istuttamisen jälkeinen ensimmäinen kasvukausi ja talvi
-
5) Ensimmäinen leikkaus
-
6) Istuttamisen jälkeinen toinen kasvukausi ja talvi
-
7) Toinen leikkaus ja myöhäisempi aika
-
MUUT TUOTTEET/PALVELUT
 
-
1. Perusjuuret - Rootstocks
-
2. Jalo-oksat - Scions
-
3. Maanpeitekangas
-
4. Rungon- ja juuristonsuojat
-
5. TEHO -myyränloukku
-
6. Sidontanauhat
-
7. Tuki- ja merkintäkepit
-
8. Tuentavaijeri ja kiristimet
-
9. Klipsit ja kiinnikkeet
-
10. Nimiöintitarvikkeet
-
11. Merkintävälineet
-
12. Jalonnusteippi ja -vaha
-
13. LÖWE -oksasakset
-
14. SIBERIAN RED -talvivalkosipuli
-
15. Hunaja
-
16. Muut palvelut
-
17. Lahjakortti
-
18. Domainit
-
YLEISINFO
 
-
Kasvuvyöhykkeet
-
Lämpösumma
-
D-arvo
-
Terveysinfo
-
Kasvinterveysinfo
-
MYYNTI
 
-
Myynti
-
YHTEYSTIEDOT
 
-
Savonlinnan Taimisto
-
Savonlinna Nursery
-
 
N e m i n e m  p e c u n i a  d i v i t e m  f e c i t ,  p o m a r i u m  e s t